estudio29

POLO Life Magazine
Art direction
Lifestyle magazine about Polo, travel and fashion.
Client: Grupo Siquini

POLO0.jpg POLO2.jpg POLO3.jpg POLO1.jpg POLO4.jpg